Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi tới Bộ Thông tin Truyền thông về việc một số tạp chí khoa học và chuyên ngành cấp giấy giới thiệu cử phóng viên về tìm hiểu thông tin tại địa phương không đúng tôn chỉ, mục đích.


Sở TT&TT Thanh Hoá phản ánh hiện tượng "báo hoá" của tạp chí về môi trường

Sở TT&TT Thanh Hóa đã có văn bản gửi tới Bộ TT&TT về việc một số tạp chí khoa học và chuyên ngành cấp giấy giới thiệu cử phóng viên về tìm hiểu thông tin tại địa phương không đúng tôn chỉ, mục đích.

Tạp chí môi trường tìm hiểu nhiều lĩnh vực
 
Sở TT&TT Thanh Hóa cho biết đã tiếp nhận thông tin một tạp chí chuyên về môi trường thuộc một viện nghiên cứu môi trường trong ngày 10/8/2023 đã cấp 3 giấy giới thiệu đến huyện Hà Trung liên hệ công tác. Cụ thể, giấy giới thiệu số 640 cấp cho ông N.V.S và Đ.V.V gửi đến UBND huyện Hà Trung và xã Hà Ngọc “để tìm hiểu thông tin trong việc bảo vệ môi trường, quản lý rừng sản xuất, đất nông nghiệp, đất bãi sông Mã tại thôn Kim Phú, Kim Phú Sơn và Kim Đề của xã Hà Ngọc”.

Giấy giới thiệu số 641 cấp cho ông Đ.V.H, V.T.Đ gửi đến UBND huyện Hà Trung và xã Hà Sơn để tìm hiểu thông tin của người dân “Trong việc quản lý, bảo vệ di tích và tổ chức Lễ hội đền Hàn Sơn”.

Giấy giới thiệu số 642 cấp cho ông Đ.V.H, V.T.Đ gửi đến UBND huyện Hà Trung và xã Yên Dương để tìm hiểu thông tin của người dân trong việc “Quản lý sử dụng đất nông nghiệp và giao thầu đất trồng lúa cá cho hộ dân tại thôn Yên Trung”.

Theo Sở TT&TT Thanh Hóa, việc tạp chí này cấp giấy giới thiệu để phóng viên tác nghiệp không đúng với tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí, có dấu hiệu “báo hóa” tạp chí được quy định trong tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí; “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp được ban hành kèm theo quyết định số 1418/QĐ-BTTT ngày 22/7/2022 của Bộ TT&TT.

Cụ thể, trong công văn gửi các cơ quan chức năng quản lý báo chí, Sở TT&TT Thanh Hóa nêu rõ: "là tạp chí khoa học, nhưng lại cấp giấy giới thiệu cho phóng viên đi điều tra các vấn đề quản lý, bảo vệ di tích; quản lý đất rừng; đất nông nghiệp tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; đề nghị cung cấp thông tin với các nội dung như nêu trên là ngoài phạm vi tôn chỉ, mục đích của Tạp chí và không phù hợp tôn chỉ, mục đích của tạp chí đã được ghi trong giấy phép hoạt động".

Sở TT&TT Thanh Hóa đã đề nghị Tổng Biên tập tạp chí này phối hợp, rà soát và dừng thực hiện các nội dung giới thiệu tác nghiệp trên địa bàn tỉnh trong các giấy giới thiệu (còn hiệu lực) đã cấp trên đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí.

"Trong thời gian tới, nếu tiếp tục phát hiện việc tương tự, Sở TT&TT sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật về hoạt động báo chí" - nội dung công văn ghi rõ.

Giấy giới thiệu ‘rải’ khắp tỉnh

Cũng theo Sở TT&TT Thanh Hóa, thời gian qua, Sở nhận được thông tin từ tạp chí môi trường của một hội về môi trường cấp giấy giới thiệu cho các phóng viên đi khắp các xã, huyện, đơn vị trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu thông tin viết bài về các dự án khu dân cư, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, bãi tập kết cát…

Theo giấy phép về hoạt động báo chí cho tạp chí này thì tôn chỉ, mục đích của tạp chí gồm:

“Thông tin hoạt động của Hội; Định kỳ cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; Giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học; Trao đổi kinh nghiệm, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực môi trường xây dựng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm sự phát triển bền vững”.

Căn cứ nội dung hoạt động được ghi trong giấy phép, Sở TT&TT Thanh Hóa xét thấy đây là tạp chí chuyên ngành nhưng lại cấp giấy giới thiệu cho phóng viên đi tác nghiệp làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với nội dung không đúng tôn chỉ, mục đích.

Do đó, Sở TT&TT đề nghị Tổng biên tập tạp chí này thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí.

Theo Sở TT&TT, ngoài 2 tạp chí đã nêu còn có nhiều tạp chí khác thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích được phản ánh tới Sở. Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Sở TT&TT Thanh Hóa đã báo cáo và đề nghị các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan chủ quản của các tạp chí xem xét chấn chỉnh tình trạng cấp giấy giới thiệu, cử phóng viên, nhà báo đi tác nghiệp ngoài phạm vi tôn chỉ, mục đích của tạp chí, tạo môi trường lành mạnh và đúng quy định của pháp luật trong hoạt động báo chí.

 

Nguồn: Vietnamnet