giới thiệu

Lê Thiếu Nhơn sinh năm 1978 tại Phú Yên, cử nhân Báo chí.  Ba  lần được tặng thưởng Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh:  - Năm 2007 cho tập ...


Lê Thiếu Nhơn sinh năm 1978 tại Phú Yên, cử nhân Báo chí. 

Ba lần được tặng thưởng Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh: 
- Năm 2007 cho tập thơ Trong bóng người xưa 
- Năm 2010 cho tập thơ Bản tường trình giấc mơ đi vắng
- Năm 2017 cho tập phê bình Hoa rơi hữu ý

Hiện đang là Uỷ viên Hội đồng Thơ - Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, uỷ viên Ban Lý luận Phê bình - Liên hiệp Văn học Nghệ thuật TPHCM, ủy viên Hội đồng Lý luận Phê bình - Hội Nhà văn Việt Nam 2019-2021


Tác phẩm:

- Bài ca phía mặt trời (tập thơ, 1997)

- Dốc gió (tập thơ, 1999)

- Phố tình riêng (tập thơ, 2003)
- Trong bóng người xưa (tập thơ, 2006)
- Người Việt biết đùa (phiếm đàm, 2007)
- Bản tường trình giấc mơ đi vắng (tập thơ, 2009)

- Thi ca nết đất (phê bình, 2011)
- Hoa rơi hữu ý (phê bình, 2017)
- Chữ nghĩa bay lên bát ngát mùa xuân (phê bình, 2018)

- Cơn cao hứng đáng giá ngàn vàng (tập truyện trào phúng, 2019)

Facebook

Liên hệ nhanh

Tên

Email *

Thông báo *

Quảng cáo

static_page