Thái độ ứng xử của Bộ Tài chính khi Bộ Văn hóa đã có văn bản giải trình lên Thủ tướng, mà không bàn bạc những khúc mắc giữa hai bộ cho rõ ràng nhanh chóng, là cách làm việc quan liêu thiếu trách nhiệm.


VỀ VIỆC TRẢ TIỀN THƯỞNG CỦA GIẢI THƯỞMG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI NHÀ NƯỚC

Ngày 19/05/2023 vừa qua tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, Bộ văn hoá đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Quyết định Chủ tịch Nhà nước đã ghi tặng và truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT cho 16 tác giả, cố tác giả và tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT cho 112 tác giả, cố tác giả.

Như vậy về nghi thức và sự chính danh, Nhà nước CHXHCNVN đã chính thức công bố trao quyết định và bằng tưởng thưởng theo danh sách này.

Cũng theo Luật thi đua khen thưởng do Quốc hội phê duyệt, Van phòng chính phủ thực hiện, thì khi xét công nhận giải thưởng sẽ kèm theo số tiền đã quy định rất minh bạch và rõ rằng, theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ.

Nhưng sự thật là kể từ ngày công bố quyết định và Lễ trao giải chính thức nói trên, không một ai được nhận tiền thưởng trên. Nhiều ý kiến thắc mắc phản ảnh lên ngài Bộ trưởng Bộ văn hoá thậm chí kêu lên thẳng lên đồng chí Chủ tịch nước thì vấn đề chậm trễ nằm ở Bộ tài Chính. Đã bốn tháng trôi qua nhưng chúng tôi không hề được Bộ tài chính giải thích lí do ở sự trì trệ này. Sự trì trệ không đáng có, chưa khi nào có tiền lệ làm rất nhiều anh chị em, nhất là các cụ văm nghệ sĩ đã già, nhiều người đều ở lức 70 đến trên 90 tuổi.

Đây là biểu hiện không tích cực, nó làm chúng tôi nghĩ tới sự không nghiêm cẩn thi hành chủ trương của Đảng và Nhà nước đối xử, đai ngộ với anh em văn nghệ sĩ, những người trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng đất nước đã được Nhà nước xác lập công trạng để đãi ngộ.

Chúng tôi cho rằng thái độ ứng xử của Bộ tài chính khi Bộ văn hoá đã có văn bản giải trình lên Thủ tướng mà không bàn bạc những khúc mắc giữa hai bộ cho rõ ràng nhanh chóng, là cách làm việc quan liêu thiếu trách nhiệm, thậm chí có ý kiến cho rằng đây là vấn đề coi thường kỉ cương pháp luật Nhà nước đã ban hành.

Đạo lí và kinh nghiệm sống của văn hoá Việt Nam từ xưa vẫn cho rằng, người thọ trên 70, sức khoẻ như ngọn nến lắt lay trước gió. Chúng tôi, trong đó có nhiều người thuộc nhóm đại thọ, tuổi trên 90 có nhiều bệnh tật do di chứng cuộc sống và chiến tranh để, ngày ngày chờ đợi khoản tiền vinh dự này, nó không chỉ là vật chất, mà còn mang ý nghĩa lớn lao về giá trị tinh thần, danh dự muốn cho con cháu cùng biết, cũng để chút ít dung dưỡng tuổi già còn lay lắt.

Tôi viết thư ngỏ công khai này, muốn chính danh công khai chất vấn ngài Bộ trưởng Bộ tài chính rằng, việc tiền thưởng nhỏ như nói trên các anh còn trì trệ quan liêu đến vậy thì hỏi rằng việc điều khiển cả khối tài sản lớn lao của quốc gia trong việc kiến tạo đất nước sẽ có bao việc ách tắc như thế?

NGUYỄN VĂN THỌ

(Nhà văn, sinh 1948. Cựu binh tham gia quân ngũ từ 1965 trên chiến trường tới năm 1975 trực tiếp đánh vào sài Gòn cho đất nước hoà bình thống nhất. 50 tuổi đảng)

 

Chú thích:

1-Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định mức tiền thưởng của “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” như sau:

1. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về khoa học và công nghệ và “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học nghệ thuật được cấp bằng và tiền thưởng 270 lần mức lương cơ sở.

2. “Giải thưởng Nhà nước” về khoa học và công nghệ và “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật được cấp bằng và tiền thưởng 170 lần mức lương cơ sở.

- Vì vậy, từ quy định trên, mức tiền thưởng nhận được khi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2023 có 02 mức được áp dụng gồm: + Từ ngày 01/01/2023 - 30/6/2023: mức thưởng 402,3 triệu đồng. + Từ ngày 01/7/2023: mức thưởng là 486 triệu đồng một giải thưởng.