Nhà thơ Hà Nhật bày tỏ tâm tư về câu chuyện bi tráng cách đây 35 năm: “Gạc Ma Gạc Ma/ Sáu mươi bốn anh em tôi/ Tay nắm tay thành một vòng tròn”. 

GẠC MA BẢN GIAO HƯỞNG 

Tôi đã từng dại khờ 

Tin vào thứ được đặt cái tên ngọt ngào 

Tình anh em môi răng 

 

Tôi đã từng u mê

Ăn bám thứ cỗ phù thủy 

Mỹ miều 

Tình thiêng liêng vô sản

 

Gạc Ma Gạc Ma

Sáu mươi bốn anh em tôi

Tay nắm tay thành một vòng tròn 

 

Mỗi viên đạn vào ngực anh em 

Cũng đã trúng vào ngực chính tôi 

Ngày ấy 

 

Gạc Ma Gạc Ma 

Trên đầu anh là trời xanh Tổ quốc 

Trước mặt anh là biển xanh Đất Nước 

Sau các anh là đất hổng Quê Mẹ

 

Gạc Ma Gạc Ma 88

Bản giao hưởng muôn đời anh hùng 

Gạc Ma Gạc Ma 88

Bản giao hưởng muôn đời đau thương 

 

Gạc Ma Gạc Ma 

Đừng quên đừng quên 

 

Đừng quên đừng quên 

Bản giao hưởng 

Gạc Ma Gạc Ma 88

 

HÀ NHẬT