Giải thưởng Tác Giả Trẻ lần đầu tiên được Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng riêng cho những cây bút dưới 35 tuổi, nhằm khuyến khích những gương mặt văn chương mới.


Giải thưởng Tác Giả Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam có sự đồng hành của Tập đoàn Thaco nên nguồn lực tài chính khá dồi dào. Giải thưởng Tác Giả Trẻ được trao cho cả 4 thể loại Thơ, Văn xuôi, Lý luận Phê bình và Dịch thuật. Tiền thưởng cho mỗi tác phẩm được Giải thưởng Tác Giả Trẻ là 30 triệu đồng.

Giải thưởng Tác Giả Trẻ năm 2021 đã nhận được một số lượng tác phẩm khá đa dạng từ các cây bút dưới 35 tuổi trên cả nước. Danh sách ứng thí có tổng cộng 16 tập thơ, 29 tập văn xuôi, 2 tập lý luận phê bình và 2 tập dịch thuật.

Để không bỏ sót những tìm tòi, những cách tân và những xu hướng của các cây bút đang tràn trề nhiệt huyết sáng tạo, Hội Nhà văn Việt Nam đã thành lập Hội đồng sơ khảo gồm 11 nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Bình Phương, Hữu Việt, Nguyễn Quang Hưng, Trần Nhã Thụy, Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Chí Hoan, Lê Hoài Lương, Phong Điệp và Hoàng Đăng Khoa.

Kết quả đã được Ban chung khảo và Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam thông qua, với 5 tác phẩm được trao tặng Giải thưởng Tác Giả Trẻ lần thứ 1: tiểu thuyết “Nắng thổ tang” của Đinh Phương, tập thơ “Yao” của Lý Hữu Lương, tập thơ “Con người” của Phương Đặng, tập lý luận phê bình “Phê bình phân tâm học phía của những ám ảnh nghệ thuật” của Vũ Thị Trang và tập dịch “Truyện Kiều” từ tiếng Việt sang tiếng Anh của Nguyễn Bình.

Trong 5 giải thưởng Tác Giả Trẻ đã xuất sắc vượt qua 44 ứng viên khác, thật vui mừng nhận ra có sự tiếp nối mạch nguồn cảm hứng văn chương Việt Nam. Bởi lẽ, tác giả Phương Đặng là con gái của nhà thơ Đặng Huy Giang, còn tác giả Nguyễn Bình là con trai của nhà phê bình Nguyễn Hòa.

 PHẠM TUẤN