Trong hai ngày 4 và 5 tháng 1 năm 2021, Ban chấp hành Hội Nhà văn đã tiến hành phiên họp thứ 2. Trong phiên họp này, Ban chấp hành đã thảo luận kỹ lưỡng về nhân sự, chức năng và qui chế hoạt động của các Hội đồng chuyên môn và các Ban công tác. Các ủy viên Ban chấp hành đã đề cử thành viên cho các Hội đồng và Ban với một danh sách rất tập trung.

Sau đó, Thường vụ Hội Nhà văn đã họp và đi đến lựa chọn cuối cùng về các ủy viên cho các Hội đồng và Ban. Các ủy viên Hội đồng và Ban có thể thay đổi khi thấy cần thiết.

Dưới đây là danh sách 4 Hội đồng chuyên môn và 2 Ban công tác:

 

HỘI ĐỒNG VĂN XUÔI

Dương Hướng (Chủ tịch)

Y Ban (Phó Chủ tịch)

Lê Minh Khuê

Bảo Ninh

Nguyễn Một

Trần Nhã Thụy

Nguyễn Tham Thiện Kế

Đoàn Hữu Nam

Uông Triều

 

HỘI ĐỒNG THƠ

Inrasara (Chủ tịch)

Trần Anh Thái (Phó Chủ tịch)

Thi Hoàng

Đinh Thị Như Thúy

Phạm Đương

Nguyễn Thúy Quỳnh

Phạm Sỹ Sáu

Lê Thiếu Nhơn

Kim Ba

 

HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

Nguyễn Đăng Điệp ( Chủ tịch)

Khuất Bình Nguyên ( Phó Chủ tịch)

Trịnh Bá Dĩnh

Ngô Văn Giá

Văn Chinh

Đinh Trí Dũng

Trần Hoài Anh

Phạm Phú Phong

Hoàng Đăng Khoa

 

HỘI ĐỒNG DỊCH

Nguyễn Chí Hoan ( Chủ tịch)

Bùi Xuân ( Phó Chủ tịch)

Nguyễn Chí Thuật

Kiều Bích Hậu

Nguyễn Đức Dũng

Đào Minh Hiệp

Hà Minh Thành

Phạm Đức Hùng

Phạm Văn Ba

 

BAN NHÀ VĂN TRẺ

Hữu Việt (Trưởng ban)

Nguyễn Quang Hưng (Phó trưởng ban)

Nguyễn Ngọc Tư

Trần Hoàng Thiên Kim

Nguyễn Tiến Đạt

Trương Anh Quốc

Hoàng Thụy Anh

Hoàng Thanh Hương

Trần Đức Tĩnh

 

BAN VĂN HỌC THIẾU NHI

Trần Đức Tiến (Trưởng ban)

Nguyễn Thụy Anh (Phó trưởng ban )

Cao Xuân Sơn

Văn Thành Lê

Lê Minh Nhựt

Phong Điệp

Nguyễn Xuân Thủy

Đoàn Thạch Biền

Nguyễn Thị Kim Hòa