Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực văn xuôi với tác phẩm đình đám “Cánh đồng bất tận”, Nguyễn Ngọc Tư cũng đã xuất bản hai tập thơ “Chấm” và “Gọi xa xôi”. Trước thi ca, Nguyễn Ngọc Tư tự thú “mình nhận ra mình, bởi những cơn mơ không cách chi nhớ nổi”.

DẤU VẾT

điện thoại nhận ra mình
bằng hoa tay mòn cuốc cày tuổi dại

con nhận ra mình
trong mùi khói bếp đắng mồ hôi

anh nhận ra mình
một sợi tóc xước mê lòng gối

mình nhận ra mình
bởi những cơn mơ không cách chi nhớ nổi

mặt trời nhận ra mình
một mặt trời mát dịu trong sông

rồi thì tro nhận ra mình trắng đến ngần nào
trong lửa

              NGUYỄN NGỌC TƯ