Phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Bưu cục Cầu Voi, thực sự khiến nhiều người bẽ bàng. Nhà thơ - nhà báo Dương Trọng Dật- nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng đã phải thảng thốt: “Ngụy biện lên ngôi/ Hay tố tụng bất cần sự thật/ Thần công lý nhởn nhơ giỡn chơi/ Trên số phận của con người”.
HÓA VÀNG

17 cánh tay giơ lên
Lưỡi gươm chém xuống lạnh lùng
Cái lý có chân
Như chiếc đầu gà quay tròn trên bàn nhậu
Án lệ đưa ra vô tiền khoáng hậu
Dấu máu,vân tay
không thu thập ngay tại hiện trường
Những vật dụng mua ở chợ trời
thành chứng cứ sát nhân

Thật giả bất phân,công lý hóa vật tế thần
Sai sót trong tố tụng,điều tra
Vụ án vẫn giữ nguyên bản chất
Ngụy biện lên ngôi
Hay tố tụng bất cần sự thật?
Thần công lý nhởn nhơ giỡn chơi
Trên số phận của con người

Những cánh tay giơ lên
Giờ đã hạ xuống rồi
Những cái giơ tay ,hạ xuống nhẹ tênh
Sao đất bằng nổi sóng?
Chảy trong mắt tôi
Giọt nước mắt người nóng bỏng
Ai nhẫn tâm hóa vàng
Cho nền công lý vì con người
Nền công lý nhân dân?

       DƯƠNG TRỌNG DẬT