Im lặng và biết sợ/ Bắt tay nhau. Chết/ Ôm nhau. Chết/ Hôn nhau. Chết/ Không nói không thở/ Gần nhau/ Lịch sử loài người trùm những bóng đen/ Trái đất mẹ đau thương/ Còn điệu nhảy câu ca tiếng hát/ Mầm hạt yêu thương/ Cưu mang nào cho hậu thế?

BÓNG ĐEN THẾ KỶ

LÊ XUÂN ĐỐ

Bóng đen bao trùm trái đất
Giặc vô hình NCOV-19, 2020
Không phân biệt đô thành hoa lệ xóm nghèo ổ chuột
Không chừa phận khó giàu sang
Bất chấp chức quyền dân đen
Lập lại công bằng
Thứ công bằng chiến tranh hủy diệt

Ta không thấy nhưng giặc có ở mọi nơi
Nơi có người ở trong người
Cái chết loang bóng đen nhanh hơn
Chiến tranh công nghệ con người
IS khủng bố chiến tranh thế giới

Giặc vô hình không lên tiếng
Dạy chúng ta im lặng
Im lặng cách ly nhau
Im lặng dồn ta về xó nhà
(ôi ai đã từng quên tổ ấm)

Im lặng và biết sợ
Bắt tay nhau. Chết
Ôm nhau. Chết
Hôn nhau. Chết
Không nói không thở
Gần nhau

Lịch sử loài người trùm những bóng đen
Trái đất mẹ đau thương
Còn điệu nhảy câu ca tiếng hát
Mầm hạt yêu thương
Cưu mang nào cho hậu thế.

                         VN. Khóc tháng 3-2020