Cuốn sách ảnh đầu tay của nhiếp ảnh gia Hà Tường lại là một tác phẩm mang đầy hoài niệm. 150 bức ảnh về các văn nghệ sĩ nổi tiếng trong thế kỷ 20 được tập hợp trong Những người muôn năm cũ”, như hồi quang của quá khứ, giúp công chúng được nhìn ngắm lại và được thương nhớ thêm hình bóng tài danh một thời…
                                           Họa sĩ Bùi Xuân Phái


                                                    Nhà văn Kim Lân

                                                       Họa sĩ Nguyễn Sáng

                                                     Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm

                                             Nhà viết kịch Tào Mạt