Những lò thiêu xác mệt nhoài
Số phận tuổi tên con người bay khói
Thiếu cả nén nhang
Nước mắt không thấu trời
Sức mạnh con người nghênh ngang bá chủ
                           ngược ngạo tuyên ngôn
Cho thoả giấc mơ
Cho đẹp lý tưởng

Quên hay coi thường cái chết

NƯỚC MẮT VŨ HÁN

LÊ XUÂN ĐỐ

Cháu tôi ở Vũ Hán
Vũ Hán chết tức tưởi trong nhà
Chết ngoài đường như cây trong bão
Chết trong bệnh viện bác sĩ, bệnh nhân
Corona, nCov, Covid19 ẩn danh cái ác
Sinh ra từ đâu? Con gì? Con người?
Tội lắm người ơi

Cháu tôi ở Vũ Hán viết thơ gửi Mẹ
Tình nguyện viên trong ổ dịch cứu người
Nước mắt cháu giấu vào niềm tin:
“Hết bóng tối ngày lại sáng”
Mẹ khóc dấu nước mắt
Người người dấu nước mắt
Vào nỗi sợ.

Những lò thiêu xác mệt nhoài
Số phận tuổi tên con người bay khói
Thiếu cả nén nhang
Nước mắt không thấu trời

Sức mạnh con người nghênh ngang bá chủ
                           ngược ngạo tuyên ngôn
Cho thoả giấc mơ
Cho đẹp lý tưởng
Quên hay coi thường cái chết

Cháu tôi ở Vũ Hán
Bài thơ gởi Mẹ cứu người trong ổ dịch
“Mẹ ạ, ngày mai trời lại sáng”
Nuốt nước mắt không dám kêu trời
Khác chi bức tử
Thông điệp toàn cầu
Chỉ có tình thương cứu vãn con người.

                                          02/2020