Hội Nhà văn VN vừa công bố 8 tác phẩm được Giải thưởng năm 2019. Thật hú vía, sau mấy năm liên tục mất mùa, thì năm nay có đến 2 tác phẩm được vinh danh. Hay dở thì hạ hồi phân giải, trước mắt cứ chúc mừng cái đã. Ngành lý luận phê bình cũng thắng lớn, có 3 tác phẩm xếp hàng ngang lãnh tiền tươi thóc thật!
  
Giải thưởng văn xuôi
“Quán thủy thần” của Nguyễn Hải Yến
“Trụ lại” của Hồ Duy Lệ

Giải thưởng thơ
“Bay trong mơ” của Trần Quang Đạo
“Nguồn” của Trần Quang Quý

Giải thưởng lý luận phê bình
“Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn học” của Phan Trọng Thưởng
“Những sinh thể văn chương Việt” của Lý Hoài Thu
“Tư tưởng và phong cách nhà văn - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” của Trần Đăng Suyền;

Văn học dịch
“Kiếm Hồ hoài cổ” (tập 2) thơ chữ Hán danh nho Việt Nam do Nguyễn Hữu Thăng dịch.