Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có 44 xuất bản phẩm vi phạm bị xử lý. Trong đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành xử lý 30 xuất bản phẩm vi phạm về nội dung, sai sót về câu chữ, chính tả. Những xuất bản phẩm còn lại, các NXB tự xử lý và báo cáo Cục Xuất bản, In và Phát hành (dừng phát hành, thu hồi để sửa chữa).
VẪN CÒN NHIỀU SAI SÓT TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN
Ngày 15-8, Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Các đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam chủ trì hội nghị.
Cục Xuất bản, In và Phát hành nhận định: Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu đọc của xã hội với nhiều đối tượng khác nhau, các NXB đã xuất bản được nhiều xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương. Đặc biệt, các xuất bản phẩm (bao gồm sách, tài liệu, bản đồ) có nội dung bảo vệ chủ quyền quốc gia tiếp tục được chú trọng xuất bản. Đề tài về lịch sử dân tộc được khai thác với nhiều thể loại khác nhau, đáp ứng nhu cầu của nhiều lứa tuổi bạn đọc, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia, phát huy truyền thống yêu nước và các giá trị văn hóa lịch sử dân tộc.
Tuy nhiên, Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng lưu ý, các NXB vẫn để xảy ra hiện tượng đăng ký đề tài không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; đăng ký xuất bản ấn phẩm thuộc loại hình báo chí, không phải xuất bản phẩm; tên đề tài không phù hợp với tóm tắt nội dung…  Một số NXB buông lỏng quản lý dẫn đến vi phạm về nội dung. Một số sách có những chi tiết không khách quan về các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt cho rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhận định sai lệch về người chiến sỹ cách mạng, đề cập đến một số vấn đề, sự kiện liên quan đến chính trị không khách quan hoặc sự ám chỉ mang tính tiêu cực. 
Một số sách có nhận định thiếu khách quan, chưa được kiểm chứng đối với những vấn đề khoa học; những vấn đề về chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và công tác của các cán bộ lãnh đạo cấp cao. Có sách thông tin không chính xác về các sự kiện lịch sử cũng như thời gian và các địa danh. Có những nhận định không phù hợp về đời sống xã hội, về lịch sử, chính sách tôn giáo, về mối quan hệ của các nước trên thế giới... 
Một số cuốn sách có nội dung mang tính tranh luận, trao đổi, chưa được kiểm chứng, chỉ dừng ở mức độ là tài liệu tham khảo cho một số đối tượng bạn đọc nhất định nhưng lại được nhà xuất bản phổ biến rộng rãi, gây hoang mang cho người đọc. 
Sách miêu tả quan hệ luyến ái dung tục hoặc lạm dụng tình yêu đồng tính, làm lệch lạc đến nhận thức của bạn đọc trẻ hoặc có những chi tiết miêu tả cảnh giết người ghê rợn hoặc sử dụng ngôn từ thô tục, phản cảm vẫn còn được một số NXB thực hiện… 
Đã có 44 xuất bản phẩm vi phạm bị xử lý. Trong đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành xử lý 30 xuất bản phẩm vi phạm về nội dung, sai sót về câu chữ, chính tả. Các NXB tự xử lý và báo cáo Cục Xuất bản, In và Phát hành (dừng phát hành, thu hồi để sửa chữa). 2 NXB không thực hiện xuất bản phẩm đặt hàng, sử dụng ngân sách Nhà nước là NXB Nông nghiệp và NXB Giao thông vận tải.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho rằng, văn hóa đọc có vai trò rất quan trọng trong hình thành nhân cách con người. Trong thời gian tới, mỗi đơn vị, cá nhân tham gia công tác làm sách không chỉ làm sách hay, mà còn làm sách đẹp. 
Các cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản, NXB phải chú trọng hơn trong việc giữ đúng tôn chỉ, mục đích của các NXB, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành.

N. NGUYỄN - Báo Công An Nhân Dân