Từ một câu gợi ý, Putxkin đã đọc một mạch thành bài thơ: “Mặt trời mới mọc ở đàng …. Tây/ Chim chóc xôn xao loạn  cả bầy/ Nhốn nhác  ý chừng như muốn hỏi/ Thức dậy hay là ngủ tiếp đây  
Chuyện kể rằng Putxkin lúc còn trẻ đã bộc lộ rõ là một nhà thơ thiên tài. Ấy là vào lúc còn nhỏ tuổi , đang học tiểu học với các bạn tại Trường riêng của Sa hoàng gần kinh đô của nước Nga. Một buổi nọ thy giáo dạy học trò về niêm luật thơ Nga. Sau khi giảng giải kỹ càng thày giáo yêu cầu các học sinh làm thử một bài thơ theo chủ đề thy chọn…

 Khi thy chỉ định một học sinh đọc câu thơ đầu mình nghĩ ra, một học trò hoảng quá luống cuồng mà rằng  :
          Mặt trời mới mọc ở đàng …. Tây
  Thày giáo phì cười nhắc tiếp: Em nào có thể đọc tiếp những câu nối theo?

 Cả lớp ngồi im phăng phắc. Putxkin lúc đó liền giơ tay xin đối ứng mấy câu cho hoàn chỉnh. Và cậu đã đọc liền một mạch bài thơ của mình :
           Mặt trời mới mọc ở đàng …. Tây
            Chim chóc xôn xao loạn  cả bầy
            Nhốn nhác  ý chừng như muốn hỏi
            Thức dậy hay là ngủ tiếp đây ?!

        Thầy giáo và các bạn ai cũng phải khâm phục tài đối ứng của nhà thơ thiên tài vừa thể hiện./.

  ĐINH KỲ THANH  sưu tầm .