Đã đến mùa xét giải thưởng văn chương hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, để tránh bỏ sót những tác phẩm xuất sắc, năm nay, Ban Chấp hành Hội Nhà văn có sáng kiến mời bạn đọc trên cả nước cùng tham gia phát hiện và giới thiệu những tác phẩm xuất sắc để Hội Nhà văn xét giải.KÍNH MỜI BẠN ĐỌC CÙNG THAM GIA PHÁT HIỆN, GIỚI THIỆU NHỮNG TÁC PHẨM XUẤT SẮC ĐỂ XÉT GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG NĂM 2019

Đã đến mùa xét giải thưởng văn chương hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, để tránh bỏ sót những tác phẩm xuất sắc, năm nay, Ban Chấp hành Hội Nhà văn có sáng kiến mời bạn đọc trên cả nước cùng tham gia phát hiện và giới thiệu những tác phẩm xuất sắc để Hội Nhà văn xét giải.
Như thế, ngoài giới thiệu của các nhà xuất bản, các Hội Văn học Nghệ thuật ở các tỉnh thành và Trung ương, cùng 4 Hội đồng chuyên môn của Hội Nhà văn, chúng ta còn có thêm giới thiệu của bạn đọc yêu mến văn chương trên cả nước, trong đó có các hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam. Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX trân trọng kính mời các bạn đọc phát hiện, giới thiệu tác phẩm văn học xuất sắc thuộc bốn thể loại: Thơ, Văn xuôi, Lý luận Phê bình và Văn học dịch, được ấn hành từ tháng 10/2018 đến hết tháng 9/ 2019 với các tiêu chí sau:
1. Được một NXB trong nước ấn hành từ 10/2018 (quý 4/2018) đến hết tháng 9/2019 (quý 3/2019), theo hạn nộp lưu chiểu.
2. Tác phẩm do một hoặc hai tác giả đứng tên (Không xét các công trình tập thể từ 3 tác giả trở lên).
Thời gian nhận tác phẩm:
Hạn cuối cùng nhận các tác phẩm đề cử là  ngày 15/10/2019.
Tác phẩm dự giải phải được sự đồng ý của tác giả.
Mỗi tác phẩm dự xét giải xin gửi 2 bản sách kèm theo thư giới thiệu. (Không ghi lời giới thiệu vào bìa hoặc trang sách).
Công văn, thư giới thiệu và sách xin gửi về Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. (Nếu gửi theo đường bưu điện xin gửi dịch vụ chuyển phát tại nhà).
Sách đã gửi tham dự giải không trả lại.
Hội Nhà văn sẽ có tặng phẩm có giá trị dành cho bạn đọc giới thiệu tác phẩm được xét và trao giải. Công văn mời các nhà xuất bản, các Hội Văn học Nghệ thuật giới thiệu tác phẩm xét giải văn học năm 2019, chúng tôi đã gửi từ tháng 04-2019.
Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam chân thành cảm ơn sự giúp đỡ hợp tác tận tình của quý bạn đọc đối với công việc hàng năm của Hội.


                                                                      T/L CHỦ TỊCH HỮU THỈNH
                                   T/M BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH, TRƯỞNG BAN SÁNG TÁC
TRẦN ĐĂNG KHOA