Theo chia sẻ của nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng, công trình biên soạn “Tổng tập Văn học Nam bộ” gồm 6 tập, bao gồm: Tập 1: Truyện kể dân gian Nam bộ; Tập 2: Ca dao Nam bộ; Tập 3: Vè và thơ vè lịch sử xã hội Lục tỉnh Nam Kỳ; Tập 4: Truyện thơ; Tập 5: Tuồng và thơ tuồng dân gian Nam bộ; Tập 6: Tục ngữ và câu đố. Hiện tại, ông đã hoàn thành 3 tập đầu, có thể tiến hành xuất bản. Tại Đường sách TPHCM, Quỹ Hoa Sen đã công bố kết quả ban đầu công trình biên soạn “Tổng tập Văn học dân gian Nam bộ” do nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng chịu trách nhiệm thực hiện.
Quỹ Hoa Sen được thành lập vào ngày 28-12-2016 theo quyết định của UBND TPHCM nhằm góp phần thúc đẩy giáo-dục khai-phóng, giáo-dục không-vì-lợi-nhuận và bảo-tồn văn-hóa, được vận hành dựa trên tính minh bạch, công bằng, chuyên nghiệp.
Quỹ hoạt động với 5 chương trình: “Ươm mầm khai sáng”; “Tìm về nét Việt”; “San sẻ yêu thương”; “Vươn tới chân trời” và “Chắp cánh ước mơ”. Từ năm 2017, quỹ bắt đầu tài trợ cho công trình “Tổng tập Văn học dân gian Nam bộ”, thuộc chương trình “Tìm về nét Việt”.  
Qua 3 năm thực hiện (2017 - 2019) với tổng kinh phí tài trợ là 420 triệu đồng, “Tổng tập Văn học dân gian Nam bộ” dần có những bước hình thành, thông qua cách thức thực hiện nghiêm túc, khoa học, từ việc lựa chọn xử lý văn bản, khảo dị, chú giải tên người, tên đất, sự kiện, sự vật, sự việc… đến việc đưa ra những thông tin, nhận định có tính tổng kết của nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng cùng nhóm biên soạn. 
Theo chia sẻ của nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng, công trình biên soạn “Tổng tập Văn học Nam bộ” gồm 6 tập, bao gồm: Tập 1: Truyện kể dân gian Nam bộ; Tập 2: Ca dao Nam bộ; Tập 3: Vè và thơ vè lịch sử xã hội Lục tỉnh Nam Kỳ; Tập 4: Truyện thơ; Tập 5: Tuồng và thơ tuồng dân gian Nam bộ; Tập 6: Tục ngữ và câu đố. Hiện tại, ông đã hoàn thành 3 tập đầu, có thể tiến hành xuất bản. 

QUỲNH YÊN - Báo Sài Gòn Giải Phóng