Hội Nhà báo VN đã ban hành quyết định xóa tên Hội viên của ông Lê Hoàng Anh Tuấn. Như vậy, lãnh đạo Hội Nhà báo VN đã thấy được những dư luận xung quanh ông Lê Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có lý. Chỉ hai tháng xưng danh Hội viên Hội Nhà báo VN, không biết nhà báo quốc tế Lê Hoàng Anh Tuấn có chút hân hoan gì không? Chứ hai tháng được kết nạp nhà báo quốc tế Lê Hoàng Anh Tuấn vào Hội Nhà báo VN, đối với các nhà báo quốc nội thì nỗi vinh dự ấy thật là lớn lao, niềm kiêu hãnh ấy thật là vô hạn!
Nhà báo quốc tế Lê Hoàng Anh Tuấn được kết nạp Hội Nhà báo VN ngày 1-3-2019, và bị khai trừ Hội Nhà báo VN ngày 8-5-2019. Quyết định khai trừ do nhà báo quốc nội Hồ Quang Lợi ký, còn quyết định kết nạp do nhà báo quốc gia hay nhà báo quốc... lủi nào ký? Hơn nữa, vai trò tiền hô hậu ủng nhà báo quốc tế của hai ông lãnh đạo Hội Nhà báo VN là Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch và Nguyễn Thành Lợi - Ủ y viên Ban chấp hành, Tổng Biên tập tạp chí Người Làm Báo phải nhìn nhận ra sao?