Ông Trần Hữu Đức - Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị vừa bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Lý do, vị này quá sùng bái các đấng siêu nhiên. Không biết tại nhà riêng nhanh khói nghi ngút thế nào, mà ông Trần Hữu Đức tổ chức mời thầy cúng về kinh kệ váy lạu tại trụ sở cơ quan. Việc ông Trần Hữu Đức bị kỷ luật được sự đồng tình của nhiều đồng nghiệp và dư luận. Bởi lẽ, một đơn vị như Đài Phát thanh Truyền hình cấp tỉnh thì đói no hay ấm lạnh, chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách và sự hài lòng của cấp trên, chứ thần thánh nào có giúp đỡ được gì!Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã kết luận: Với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Trị, ông Trần Đức Hữu trong chỉ đạo, điều hành đơn vị còn chủ quan, thiếu thận trọng dẫn đến vi phạm Quyết định số 129/TTg, ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện quy chế văn hóa nơi công sở và Quy định số 47 QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về những điều đảng viên không được làm: Đồng ý chủ trương để Phòng Dịch vụ -Quảng cáo và Phòng Tổ chức-Hành chính của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức mời thầy cúng về cúng tại cơ quan với nghi thức lễ cúng mang tính chất mê tín, đồng thời trực tiếp tham gia lễ cúng này.
Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Đức Hữu bằng hình thức khiển trách!