Không lợi danh bọt bèo rơm rác
Hiền như đất thao thức
Lòng trãi rộng cánh đồng
Võ Văn Trực làm thơ
Cho cây lúa mọc
Tin vào phép màu hạt ngọc hạt cơm
    Võ Văn Trực

Ông đồ xứ Nghệ
Không ngơi nghỉ một ngày không lên giọng một ai
Cốt cách
Sâu như rễ lúa trong đất
Không đại thụ
Bóng đủ che phận đời lấm lem

Không lợi danh bọt bèo rơm rác
Hiền như đất thao thức
Lòng trãi rộng cánh đồng
Võ Văn Trực làm thơ
Cho cây lúa mọc
Tin vào phép màu hạt ngọc hạt cơm

Mai kia Võ về cõi khác
Đời người mệnh bạc
Sống lạc mẹ chỗ nằm*
Chết vằng vặc chỗ nằm bên mẹ
Ấm áp ví dặm lời ru thỏa lòng say đắm
Trong vắt sao trời
Xứ Nghệ kết tinh.

                           LÊ XUÂN ĐỐ


*Đợt quy hoạch làm mất mộ mẹ Võ Văn Trực.