Nhà văn Phùng Văn Khai tổ chức ra mắt tiểu thuyết lịch sử “Ngô Vương” vào lúc 7h30 thứ năm 4-4-2019 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đây là cuốn tiểu thuyết lịch sử thứ hai của nhà văn Phùng Văn Khai, sau cuốn “Phùng Vương” ra mắt năm 2015.
Muốn trò chuyện với tác giả, thậm chí muốn truy vấn tác giả, về “Ngô Vương” hoặc về “Phùng Vương”, thì không cần e ngại gì, cứ đến buổi giao lưu sắp tới!