Hôm nay ấn phẩm Thế Giới Tiếp Thị chính thức đình bản sau 5 năm tồn tại. Lý do được trình bày cụ thể “vì cơ quan chủ quản yêu cầu tờ báo phải đóng quản lý phí tăng 50% nữa, trong khi báo vẫn lỗ liên tục 5 năm qua. Quan trọng hơn, điều bất công xảy ra từ khi họ cho ra đời tờ báo điện tử Thế Giới Tiếp Thị online (không rõ vì sao báo Nông Thôn Ngày Nay lại có hai giấy phép cho hai tờ báo điện tử là Dân Việt và Thế Giới Tiếp Thị Online) mà măng-set Thế Giới Tiếp Thị do chúng tôi xây dựng từ đầu…”. Nhờ sự bộc bạch trên, công chúng mới biết, ấn phẩm in Thế Giới Tiếp Thị và báo điện tử Thế Giới Tiếp Thị Online thuộc hai sở hữu khác nhau. Nghĩa là có một đường dây buôn bán giấy phép báo chí chăng? 


Số báo ra ngày 10-4-2019 trở thành ấn phẩm cuối cùng của Thế Giới Tiếp Thị. Như vậy, sau 5 năm hoạt động dưới tư cách phụ bản của báo Nông Thôn Ngày Nay, thì Thế Giới Tiếp Thị lại phải đóng cửa một cách bẽ bàng. Bởi lẽ, những người làm Thế Giới Tiếp Thị chính là ê-kip tâm huyết với Sài Gòn Tiếp Thị thuở nào. Khi báo Sài Gòn Tiếp Thị buộc chuyển giao về sự quản lý của Thời báo Kinh Tế Sài Gòn, thì họ đã cho ra Thế Giới Tiếp Thị số đầu tiên vào ngày 3-3-2014, như sự chắp nối quá khứ vàng son.

Vì sao ấn phẩm Thế Giới Tiếp Thị đình bản?

Trong “Lời tri ân & Chào tạm biệt”, được ký tên “Những người tổ chức thực hiện ấn phẩm Thế Giới Tiếp thị” gồm liên danh “Giám đốc công ty Thông Thái: Hồ Đức Minh” và “Giám đốc BSA, nhà đầu tư: Vũ Kim Hạnh”, đã thổ lộ: “vì cơ quan chủ quản yêu cầu tờ báo phải đóng quản lý phí tăng 50% nữa, trong khi báo vẫn lỗ liên tục 5 năm qua. Quan trọng hơn, điều bất công xảy ra từ khi họ cho ra đời tờ báo điện tử Thế Giới Tiếp Thị online (không rõ vì sao báo Nông Thôn Ngày Nay lại có hai giấy phép cho hai tờ báo điện tử là Dân Việt và Thế Giới Tiếp Thị Online) mà măng-set Thế Giới Tiếp Thị do chúng tôi xây dựng từ đầu, vẫn đang thực hiện tờ báo in, khiến rộng rãi doanh nghiệp và các chuyên gia cộng tác nội dung hiểu lầm, và chúng tôi đã phải chịu thiệt hại về quảng cáo cũng như nội dung”.
Nhờ sự bộc bạch trên, công chúng mới biết, ấn phẩm in Thế Giới Tiếp Thị và báo điện tử Thế Giới Tiếp Thị Online thuộc hai sở hữu khác nhau. Nghĩa là có một đường dây buôn bán giấy phép báo chí chăng? Cơ quan chủ quản chỉ nhắm đến mục đích kinh tế, chứ không mang vác sứ mệnh thông tin tuyên truyền như họ vẫn rao giảng chăng?

Quyết định đình bản Thế Giới Tiếp Thị, được ê-kíp thực hiện nhấn mạnh: “Mong các doanh nghiệp cùng bạn đọc thân thiết thông cảm nỗi đau của chúng tôi, và cũng mong không ai bị hiểu nhầm về trách nhiệm với tờ báo in Thế Giới Tiếp Thị nữa”.

                       PV