Thành ủy Đà Nẵng vừa quyết định khai trừ Đảng đối với Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn – Viện phó Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, với lý do: ông Trần Đức Anh Sơn đã viết, đăng tin, bài sai sự thật, không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội, vi phạm Điều 3, 4, Quy định số 47 của Ban chấp hành trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Quy định 5946 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp!Ông Trần Đức Anh Sơn, sinh năm 1967 tại Huế. Năm 2002, ông Trần Đức Anh Sơn bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Khảo cổ học. Ông Trần Đức Anh Sơn từng làm Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế, rồi làm Trưởng khoa Việt Nam học Trường đại học Phan Châu Trinh- Quảng Nam, trước khi đảm nhận chức vụ Viện phó Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng.

Tiến sĩ lịch sử Trần Đức Anh Sơn là tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu có giá trị về Huế, như