Tại thôn An Xuân, xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị đã khởi công xây dựng Nhà lưu niệm Nhà thơ Chế Lan Viên (1920-1989). Nhà lưu niệm xây dựng trên chính quê hương nhà thơ Chế Lan Viên, được thiết kế mô phỏng theo lối kiến trúc nhà rường truyền thống, mái lợp ngói, 3 gian, gồm gian thờ và nghi thức (gian giữa); gian trưng bày tác phẩm, hiện vật của nhà thơ và gian trưng bày các tác phẩm nghiên cứu, phê bình viết về nhà thơ; phía trước có tiền đình và các hạng mục phụ trợ như sân vườn, cây xanh…Khu đất xây dựng nhà lưu niệm rộng hơn 1.700 m2. Tổng mức đầu tư cho công trình hơn 3,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 30%, ngân sách huyện Cam Lộ hỗ trợ 20%, phần còn lại là huy động xã hội hóa.


Nhà thơ Chế Lan Viên là một nhân vật lớn của văn chương Việt Nam hiện đại. Khởi động từ Thơ Mới, sự nghiệp Chế Lan Viên dậy sóng đến tận “Di cảo”, như chính ý niệm của ông: “Anh tồn tại mãi/ Không bằng tuổi tên, mà như tro bụi/ Như ngọn cỏ tàn đến tiết lại trồi lên”