Nhà lý luận phê bình gửi thêm câu hỏi cho Phó Giáo sư- Tiến sĩ – Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu: “Năm 2002 ông hoàn thành trường ca “Phồn sinh” và “được chia sẻ rộng rãi trên mạng internet”, dù đến năm 2018 “Phồn sinh” mới xin được giấy phép xuất bản thì “trong khoảng thời gian ở dạng bản mềm đó, đã có hai luận án tiến sĩ nghiên cứu về nó”. Theo đó, ông có thể cho biết hai luận án do hai nghiên cứu sinh nào thực hiện và vào năm nào, họ nghiên cứu nội dung gì của Phồn sinh? Tôi hỏi cụ thể như vậy bởi qua đây muốn ông trả lời một câu hỏi quan trọng hơn nữa là: Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghiên cứu sinh có được thực hiện luận án tiến sĩ với đối tượng nghiên cứu là tác phẩm chưa xuất bản, mới chỉ tồn tại ở dạng bản thảo hay không?”XIN ĐƯỢC GỬI CÂU HỎI THỨ BA TỚI PGS.TS NHÀ THƠ NGUYỄN LINH KHIẾU

                          NGUYỄN HÒA

Ngày 6.3.2019, trên lethieunhon.vn, trong bài “Mạn phép xin được gửi hai câu hỏi tới PGS.TS Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu” tôi có đưa ra hai câu hỏi và hy vọng PGS.TS Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu sẽ trả lời. Song đến nay, sau hơn một tuần, vẫn thấy ông im lặng, vì thế tôi rất áy náy. Có thể giải thích sự im lặng đó với ba khả năng: Ông hoàn toàn không biết bài viết của tôi? Ông có biết nhưng thấy không cần hoặc không muốn trả lời? Lethieunhon.vn là trang web cá nhân, không phải trang web chính thống, không xứng tầm với ông? Tuy nhiên, tôi lại gửi gắm hy vọng vào khả năng thứ tư: Hai câu hỏi lặt vặt là không bõ bèn, phải có câu hỏi thứ ba mới đủ sức nặng để ông gõ bàn phím? Vì vậy trong bài viết ngắn này, tôi mạn phép xin gửi tới ông câu hỏi thứ ba.

Như bài “Nạn đạo thơ: Không dung túng cho việc vừa ăn cắp vừa la làng” đăng trên báo Tiền Phong ngày 3.3.2019 cho biết thì năm 2002 ông hoàn thành trường ca Phồn sinh và “được chia sẻ rộng rãi trên mạng internet”, dù đến năm 2018 Phồn sinh mới xin được giấy phép xuất bản thì “trong khoảng thời gian ở dạng bản mềm đó, đã có hai luận án tiến sĩ nghiên cứu về nó”. Theo đó, ông có thể cho biết hai luận án do hai nghiên cứu sinh nào thực hiện và vào năm nào, họ nghiên cứu nội dung gì của Phồn sinh? Tôi hỏi cụ thể như vậy bởi qua đây muốn ông trả lời một câu hỏi quan trọng hơn nữa là: Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghiên cứu sinh có được thực hiện luận án tiến sĩ với đối tượng nghiên cứu là tác phẩm chưa xuất bản, mới chỉ tồn tại ở dạng bản thảo hay không?

Là Phó Giáo sư Tiến sĩ, hẳn Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu từng hướng dẫn luận án tiến sĩ, hoặc tham gia hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ, nên chắc chắn ông biết rõ có hay không quy chế này. Như vậy:
- Nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy chế cho phép luận án tiến sĩ được nghiên cứu tác phẩm chưa xuất bản, mới chỉ tồn tại ở dạng bản thảo, thì hai luận án được nhắc tới là phù hợp quy chế, và không tôi có gì để viết thêm.

- Nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy chế quy định luận án tiến sĩ không được phép nghiên cứu tác phẩm chưa xuất bản, mới chỉ tồn tại ở dạng bản thảo, thì hai luận án được nhắc tới đã vi phạm quy chế, và cần phải xem xét lại.

Dẫu câu hỏi thứ ba có thể vẫn chịu chung số phận với hai câu hỏi trước đó tôi gửi đến ông, nhưng tôi vẫn mạn phép gửi tới PGS.TS Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu câu hỏi thứ ba này, và vẫn hy vọng sẽ may mắn được ông trả lời.