Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Công văn số 147/BTĐKT-TC xác minh và khẳng định một số đối tượng trong đó có đối tượng tên là Trần Quốc Huy không phải là phóng viên, cộng tác viên của Tạp chí Thi đua - Khen thưởng đang mạo danh và thực hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo. Tỉnh An Giang là một trong những địa phương đang bị "uy hiếp" bởi những đối tượng tự xưng "người của tạp chí Thi đua - Khen thưởng"!
Vừa qua, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang có văn bản gửi các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước; UBND cấp huyện về việc mạo danh phóng viên, cộng tác viên của Tạp chí Thi đua, Khen thưởng.
Theo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, trong thời gian qua, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh có nhận được phản hồi của một số đơn vị trên địa bàn về việc tiếp nhận điện thoại của các cá nhân tự xưng là phóng viên, cộng tác viên của Tạp chí Thi đua - Khen thưởng mời các cá nhân và tập thể nộp tiền để làm đĩa DVD tuyên truyền, đăng tin quảng cáo. Mới đây, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Công văn số 147/BTĐKT-TC xác minh và khẳng định một số đối tượng trong đó có đối tượng tên là Trần Quốc Huy không phải là phóng viên, cộng tác viên của Tạp chí Thi đua - Khen thưởng đang mạo danh và thực hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo. Do vậy đề nghị các đơn vị và địa phương đề cao cảnh giác và kịp thời phản hồi lại thông tin khi phát hiện hành vi có dấu hiệu sai phạm tương tự để kịp thời ngăn chặn.


HƯƠNG HUỆ - Báo Nông Nghiệp VN