Giải thưởng Hội Nhà văn VN năm nay chỉ trao cho 1 tác phẩm nghiên cứu lý luận Văn học Nga hiện đại - những vấn đề lý thuyết và lịch sử của tác giả Trần Thị Phương Phương; và 2 tác phẩm văn học dịch: Tiểu thuyết Hoàng đế của Riszard Kapuscinski (Ba Lan) - dịch giả Nguyễn Chí Thuật và tập thơ Tương lai được viết trên đá cổ (ảnh) của nhà thơ Fernando Rendón (Colombia) - dịch giả Phạm Long Quận.Giải thưởng Hội Nhà văn 2018 không có thơ và văn xuôi

Ngày 14.1, tin từ Ban Chấp hành Hội Nhà văn VN cho biết: Năm 2018 có 10 tác phẩm văn học gồm các thể loại: tiểu thuyết, thơ, lý luận phê bình, dịch được các hội đồng chuyên môn gửi lên vòng chung khảo giải thưởng và đã được Hội đồng chung khảo cùng Ban Chấp hành Hội Nhà văn đọc, xem xét.
Kết quả: giải thưởng Hội Nhà văn VN năm 2018 không trao cho thơ và văn xuôi vì không có tác phẩm nào thực sự nổi bật và gây chú ý trên diễn đàn văn học cả nước; giải thưởng Hội Nhà văn năm nay chỉ trao cho 1 tác phẩm nghiên cứu lý luận Văn học Nga hiện đại - những vấn đề lý thuyết và lịch sử của tác giả Trần Thị Phương Phương; và 2 tác phẩm văn học dịch: Tiểu thuyết Hoàng đế của Riszard Kapuscinski (Ba Lan) - dịch giả Nguyễn Chí Thuật và tập thơ Tương lai được viết trên đá cổ (ảnh) của nhà thơ Fernando Rendón (Colombia) - dịch giả Phạm Long Quận. Như vậy, đã 2 năm (2017 và 2018) giải thưởng Hội Nhà văn VN không có thơ và văn xuôi, tương tự như giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2018.
                               VIỆT CHIẾN