Lấy tư cách Chủ tịch Hội đồng chuyên môn để giới thiệu 2 hội viên mới, nhưng phần của người thứ hai được copy hoàn toàn cả đánh giá... và tên tuổi của người thứ nhất. Hành vi cao vời thoát tục này chỉ có một người dám làm, là Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đoàn Lê Giang! Bản giới thiệu hội viên mới của ông Đoàn Lê Giang đúng là siêu phẩm của văn học hiện đại, không chỉ giúp người xem có được cảm giác thưởng thức một vở tấu hài đúng chuẩn, mà còn lý giải vì sao nền giáo dục đại học có thể cung cấp nhiều nhân lực chất lượng cao cho thị trường xe ôm công nghệ như vậy!

SIÊU PHẨM CỦA VĂN HỌC HIỆN ĐẠI

Lấy tư cách Chủ tịch Hội đồng chuyên môn để giới thiệu 2 hội viên mới, nhưng phần của người thứ hai được copy hoàn toàn cả đánh giá... và tên tuổi của người thứ nhất. Hành vi cao vời thoát tục này chỉ có một người dám làm, là Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đoàn Lê Giang!

Ông Đoàn Lê Giang đu đeo học hàm, học vị để đi dạy văn học trung đại nhằm mưu sinh là chuyện bình thường. Thế nhưng, thỉnh một người hoàn toàn mù tịt về đời sống văn chương hôm nay, lại tùy tiện và cẩu thả như ông Đoàn Lê Giang, để làm Chủ tịch Hội đồng Phê bình - Dịch thuật của Hội Nhà văn TPHCM, thì đúng là chuyện lạ lùng.

Một Hội Nhà văn ở một đô thị lớn như TPHCM mà không tìm nổi một người đủ uy tín để gánh vác trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng Phê bình - Dịch thuật hay sao, mà phải chấp nhận giải pháp không có chó bắt mèo thay thế!?

Bản giới thiệu hội viên mới của ông Đoàn Lê Giang đúng là siêu phẩm của văn học hiện đại, không chỉ giúp người xem có được cảm giác thưởng thức một vở tấu hài đúng chuẩn, mà còn lý giải vì sao nền giáo dục đại học có thể cung cấp nhiều nhân lực chất lượng cao cho thị trường xe ôm công nghệ như vậy!

                                           LTN