Với chủ trương kiện toàn bộ máy tổ chức, báo Thanh Niên sáng 23-11 đã thông báo: Trung ương Đoàn không đồng ý bổ nhiệm lại 13 vị trí quản lý vừa hết hạn bổ nhiệm, do thiếu tiêu chuẩn Đảng viên và tiêu chuẩn bồi dưỡng chính trị. Cụ thể, báo Thanh Niên tạm thời khuyết 1 phó ban Chính trị - xã hội, 1 trưởng ban và 2 phó ban Văn nghệ, 1 phó ban Giáo dục, 1 phó ban Thể thao, 1 phó ban Công tác bạn đọc, 1 trưởng ban và 1 phó ban Mạng xã hội, 1 Thư ký toà soạn Thanh Niên tiếng Anh, 1 phó ban Phóng viên Thanh Niên Online, 1 phó phòng Tài vụ và 1 phó phòng quảng cáo.
Trước mắt, 13 nhân sự không được tái bổ nhiệm vẫn tiếp tục làm công việc như cũ, nhưng không có chức danh trưởng ban hoặc phó ban. 13 ghế trống này đang “treo” và để ngỏ cơ hội sẽ bổ nhiệm lại nếu đứng vào hàng ngũ Đảng và có chứng chỉ bồi dưỡng trung cấp chính trị!