Nhà thơ – Nhà báo Dương Trọng Dật, nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, dù nghỉ hưu đã lâu cũng không thể im lặng trước hành vi nhân danh “Nhân Dân cần” để thông qua chủ trương xây dựng Nhà hát Giao hưởng Nhạc và Vũ kịch TPHCM với kinh phí 1508 tỷ ngay trên mảnh đất Thủ Thiêm nhiều oan khiên. Nhà thơ – Nhà báo Dương Trọng Dật không ngần ngại dùng thơ để đặt câu hỏi “Dân oan chờ dài cổ/ Sao Hội đồng vô tâm?”.

Tiếng oan khiên lầy đất
Nước mắt chảy ngập đường
Đất Thủ Thiêm khát thế
Uống một trời tai ương

Ẩn họa thập nhị phương
Trường, Trạm không đủ chỗ
Dân oan chờ dài cổ
Sao Hội đồng vô tâm?


Lại nhân danh ý dân
Xây nhà hát nghìn tỷ
Không “cổ làm hàm nhai”
Cũng hổ danh kẻ sĩ