Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra “công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam- VFS”. Đây là cuộc thanh tra đột xuất được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch tổ chức kiểm điểm, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. Đồng thời, Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch phải xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các qui trình, thủ tục theo qui định để cho nhà đầu tư chiến lược là Tổng Công ty Vận tải Thủy - CTCP xin rút vốn trước thời hạn….
Hãng phim truyện Việt Nam – VFS thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch bắt đầu cổ phần hóa từ năm 2014, đến năm 2017 trở thành Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam, do Tổng Công ty vận tải thủy (VIVASO) nắm quyền chi phối.
Thanh tra Chính phủ cho biết, việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam là phù hợp với chủ trương của nhà nước và cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong tình trạng doanh nghiệp nhiều năm liền thua lỗ triền miên, dẫn đến gần bờ vực của phá sản.
Tuy nhiên, quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt còn tồn tại không ít hạn chế, khuyết điểm. Cụ thể, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa không thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa, để Công ty lựa chọn là chưa thực hiện đúng thủ tục theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18.7.2011, chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo luật Đấu thầu 2013 về chỉ định thầu được hướng dẫn thực hiện tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26.6.2014.


Thanh tra Chính phủ chỉ rõ việc Hãng phim truyện Việt Nam ký các hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất và đồng ý cho đối tác (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Sài Gòn) quản lý điều hành hoạt động cho thuê văn phòng hoặc thuê các công ty, tổ chức chuyên nghiệp quản lý điều hành tại số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, là sai mục đích sử dụng, trái thẩm quyền quy định tại điều 107, điều 111 luật Đất đai năm 2003 và điều 170, điều 175 luật Đất đai năm 2013.