Theo quy định, Bộ VH,TT&DL sẽ đăng danh sách 77 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 303 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% trở lên trong tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước. Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày 3-7 đến hết ngày 11-7-2018.
Ngày 2-7, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước (Hội đồng) đã thông qua danh sách 77 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) và 303 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng trở lên
.
Thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đã tổ chức phiên họp toàn thể các lĩnh vực: Âm nhạc, điện ảnh, múa, phát thanh-truyền hình và sân khấu. Cụ thể, có 77/105 hồ sơ xét tặng NSND và 303/359 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT đạt được trên 90% số phiếu đồng ý từ thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước. Với số liệu trên thì có gần 1/4 hồ sơ đã bị loại so với danh sách do 48 Hội đồng cấp Bộ, cấp tỉnh gửi hồ sơ lên trước đó. Đặc biệt trong danh sách trên có nhiều cái tên “bị loại” gây bất ngờ với người hâm mộ như NSƯT Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu, Hồ Quỳnh Hương… Trong đó, trường hợp NSƯT Minh Vương đã lần thứ 3 bị “đánh trượt” danh hiệu NSND.

Theo quy định, Bộ VH,TT&DL sẽ đăng danh sách 77 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 303 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% trở lên trong tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước. Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày 3-7 đến hết ngày 11-7-2018.