Chủ tịch Nước vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông với ông Trương Minh Tuấn, "do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng". Với quyết định trên, ông Trương Minh Tuấn vẫn tiếp tục giữ cương vị Phó ban Tuyên giáo Trung ương. Một người đã bị kỷ luật Đảng thì liệu có thể đảm đương cái chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương được bao lâu? Người ấy, chức ấy, sai phạm ấy, bổng lộc ấy, kể ra cũng hơi sai sai, hơi kỳ kỳ…Theo Luật tổ chức Chính phủ, thì Quyết định của Chủ tịch Nước chỉ tạm thời. Chiếc ghế của ông Trương Minh Tuấn sẽ được định đoạt thực sự tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Hiện Bộ Thông tin Truyền thông có 5 Thứ trưởng. Trong đó, một “ông chú Viettel” có khả năng trở thành “ông anh 4 T”!
                                                   P.V