Ngày 20-7, triển lãm chuyên đề “Ảnh Nude nghệ thuật” chính thức khai mạc tại Trung tâm Giám định và Triển lãm các tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh 29 Hàng Bài, Hà Nội. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 27-7, trưng bày tác phẩm của 10 tác giả: Thái Phiên, Dương Quốc Định, Nguyễn Dzũng Art, Phó Bá Cường, Đào Đức hiếu, Nguyễn Á, Ngô Văn Phú, Đỗ Thị Mai, Lê Quang Châu, Trần Nhân Quyền.
Thử ngắm một số tác phẩm, để hiểu vì sao lâu nay các cơ quan quản lý văn hóa tại khắt khe với thể loại này như vậy!