Sự suy tàn của báo in, không chỉ đánh dấu bằng con số phát hành ngày càng tụt giảm của các tờ nhật báo, mà còn thể hiện rõ hơn ở cái chết dần mòn của các tờ tạp chí. Dù có sự nâng đỡ mạnh mẽ của báo mẹ, thì những tuần san từng hưng thịnh cũng không thoát khỏi cơn tắt thở được báo trước. Sau khi Tuần san Sài Gòn Giải Phóng Thứ Bảy đình bản, lại đến phiên Thanh Niên Tuần San ngừng hoạt động! Báo Thanh Niên Tuần San số 622, ra ngày 29-6-2018, đã chính thức thông báo chấm dứt sự có mặt của ấn phẩm này nên thị trường báo in.THANH NIÊN TUẦN SAN TUYÊN BỐ ĐÌNH BẢN

Thư Ban Biên tập Tuần San Thanh Niên có những câu chào giã biệt ngậm ngùi: “Thật không dễ dàng gì để viết một lời chia tay bạn đọc- nhất là với những độc giả trung thành của Thanh Niên Tuần san hơn 12 năm qua. Sau rất nhiều cân nhắc và với sự chuẩn bị đã sẵn sàng cho bạn đọc Thanh Niên Tuần San, chúng tôi trân trọng kính báo: Kể từ ngày 1-7-2018, Thanh Niên Tuần San sẽ chính thức chia tay bạn đọc phiên bản tạp chí in để tập trung phát triển Thanh Niên Tuần San bằng hình thức tạp chí điện tử trên Thanh Niên Online… "

                                           


Thư Ban Biên tập Tuần San Thanh Niên vớt vát cam kết: "Lời chia tay không hẳn là kết thúc, chỉ là hẹn gặp nhau trên Emagazine của Thanh Niên Online để có thể tiếp tục được phục vụ và đồng hành cùng bạn đọc Thanh Niên Tuần San”.