Rất thiện chí lắng nghe dư luận và tôn trọng ý kiến hội viên, Ban Chấp hành Hội nhà văn TPHCM đã giải quyết vướng mắc xung quanh vụ  “Ngộ độc thơ” bằng cách thảo luận, đồng ý để Phan Hoàng từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thơ, rút khỏi Hội đồng Thơ, đồng thời đề nghị nhà thơ Phan Hoàng tiếp tục suy nghĩ, xem xét sai sót vừa qua để có những ứng xử phù hợp. Đồng thời, Ban chấp hành Hội nhà văn TPHCM cũng đề nghị các hội viên Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh viết bài trên mạng chú ý đến tinh thần xây dựng, giúp sức cùng Ban Chấp hành xây dựng Hội ta phát triển bền vững, ấm áp tình đồng nghiệp.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Thông báo xử lý
(Về việc bài “Ngộ độc thơ” của nhà thơ Phan Hoàng)

Trước tình hình trên mạng xã hội có rất nhiều ý kiến phản đối phê phán bài viết “Ngộ độc thơ” của Phan Hoàng, ngày 18-4-2018, Ban Thường vụ Hội đã họp khẩn, thống nhất đưa vụ việc này lên Ban Chấp hành xin ý kiến xử lý, Ban Thường vụ đề nghị nhà thơ Phan Hoàng giải trình vụ việc và xin lỗi cộng đồng mạng.

Ngày 23-4-2018, Ban Chấp hành đã họp thảo luận và kết luận như sau:

1/ Bài viết “Ngộ độc thơ” không có câu “Thơ trên facebook là rác rưởi”, nhưng do nhận thức, nhận xét về thơ rất chủ quan, phiến diện nên bài viết này đã bị đa số cư dân mạng phê phán, ảnh hưởng đến uy tín của Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh. Đây là một sai sót cần rút kinh nghiệm nghiêm khắc. Nhà thơ Phan Hoàng bước đầu đã nhận ra sai sót này, có lời xin lỗi cộng đồng mạng, xin lỗi Ban Chấp hành và xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thơ, xin rút khỏi Hội đồng Thơ.

Ban Chấp hành đã thảo luận, đồng ý để Phan Hoàng từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thơ, rút khỏi Hội đồng Thơ, đồng thời đề nghị nhà thơ Phan Hoàng tiếp tục suy nghĩ, xem xét sai sót vừa qua để có những ứng xử phù hợp.

2/ Đề nghị các hội viên Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh viết bài trên mạng chú ý đến tinh thần xây dựng, giúp sức cùng Ban Chấp hành xây dựng Hội ta phát triển bền vững, ấm áp tình đồng nghiệp.

Ngày 23-4-2018
T/M Ban Chấp hành
 Chủ tịch

TRẦN VĂN TUẤN