Chia sẻ của nhà văn Trần Đức Tiến: Vừa qua, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh (HNVTP) có quyết định tặng thưởng năm 2017 cho một số tác phẩm, trong đó có một vài tập thơ không được Hội đồng Thơ của Hội đề cử, cụ thể là khi Hội đồng Thơ bỏ phiếu, những tập thơ này không đạt số phiếu quá bán. Tôi không phải là hội viên HNVTP, nên không có ý kiến. Khi có một số bạn ở HNVTP, và một tờ báo gọi điện trao đổi, tôi có nói cho các bạn ấy biết vài điểm về Quy chế Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (HNVVN), trong những năm tôi là ủy viên Ban Chấp hành hội. Giờ tôi xin nói thêm một lần nữa cho rõ và cho đủ ý của mình!
Quy chế giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (HNVVN) lúc đó cho phép các Ủy viên Ban Chấp hành, nếu thấy cần thiết, đề cử thêm tác phẩm để xét giải. Năm 2013 (khi tôi còn là ủy viên Ban Chấp hành), tôi đã đề cử cuốn “Bãi vàng, đá quý, trầm hương” của Nguyễn Trí để xét giải năm đó. Tuy nhiên, việc đề cử này phải đảm bảo các điều kiện:

1. Tác phẩm được thành viên Ban Chấp hành đề cử không nằm trong số tác phẩm đã được xem xét ở các hội đồng chuyên môn (Văn xuôi, Thơ, Dịch thuật, Lý luận phê bình). Vì vậy, với những tác phẩm đã bị loại ở hội đồng chuyên môn (không đạt số phiếu quá bán), thì đương nhiên các thành viên Ban Chấp hành không được đề cử lại.

2. Với những tác phẩm được thành viên Ban Chấp hành đề cử, Ban Chấp hành vẫn phải thông báo cho hội đồng chuyên môn biết để xem xét, bỏ phiếu. Nếu tác phẩm đó đạt số phiếu quá bán của hội đồng chuyên môn, thì mới được đưa ra xét ở Ban Chấp hành.

Năm 2013, tôi trực tiếp ngồi dự cuộc bình xét và bỏ phiếu của Hội đồng Văn xuôi với tác phẩm “Bãi vàng…” của Nguyễn Trí.

Hiện tại, tôi không rõ Quy chế giải thưởng của HNVVN có thay đổi gì không.
Còn Quy chế giải thưởng của HNVTP cụ thể ra sao, tôi không biết.