Cuối tuần, sẵn dịp cuối năm, đọc lại và nghĩ lại công trình "Thơ bạn thơ", mà càng thấy nể vợ chồng thi sĩ Nguyễn Nguyên Bảy- Lý Phương Liên! "Thơ bạn thơ" là ý tưởng của Nguyễn Nguyên Bảy - Lý Phương Liên, khởi động từ năm 2012, và có bốn người đánh trống ghi tên ủng hộ là Thanh Tùng, Lê Xuân Đố, Nguyễn Thái Sơn và... tôi! Ban đầu chỉ nghĩ làm một cuốn góp vui với đời, ai dè gần 5 năm qua, phu xướng Nguyễn Nguyên Bảy và phụ tùy Lý Phương Liên ra mắt liên tục 6 cuốn "Thơ bạn thơ", 2 cuốn "Văn bạn văn", 2 cuốn "Vườn thơ 5 nhà"....  5 năm qua, vợ chồng thi sĩ Nguyễn Nguyên Bảy - Lý Phương Liên cống hiến như một địa chỉ văn học uy tín, trong sáng và chuyên nghiệp!MỘT TẤM LÒNG VĂN CHƯƠNG ĐÁNG KÍNH TRỌNG!

Ở nước ta, người có tiền bạc thong thả, không ít. Ở nước ta, người có tình yêu văn chương, cũng không ít. Thế nhưng, người hội đủ cả hai thứ ấy lại quá hiếm hoi. Vợ chồng thi sĩ Nguyễn Nguyên Bảy- Lý Phương Liên là trường hợp đặc biệt. Họ bỏ của, bỏ công để biên soạn những hợp tuyển văn chương cho thiên hạ, một cách tâm huyết và vô tư. Sách in xong, chỉ phát hành theo hình thức quà tặng, chứ không bán một cuốn nào!

                        


Tôi suốt bao nhiêu năm trước khi lấy vợ, trưa nào chán cơm bụi cũng có thể tuỳ hứng ghé tạt vào tổ ấm của Nguyễn Nguyên Bảy - Lý Phương Liên ở Sài Gòn, để... ăn ké. Thế nhưng, tôi không hề ái ngại chuyện "người nhà khen nhau", mà nói rằng: 5 năm qua, vợ chồng thi sĩ Nguyễn Nguyên Bảy - Lý Phương Liên cống hiến như một địa chỉ văn học uy tín, trong sáng và chuyên nghiệp!

                                        


 Thi sĩ Nguyễn Nguyên Bảy mùa xuân Đinh Dậu này, đã chạm mốc 77 tuổi, nhưng không chỉ trẻ trung về dung mạo, hai tập văn ngắn "Chém gió muôn màu" của ông rất sinh động. "Chém gió muôn màu 2" hay hơn "Chém gió muôn màu 1", vừa có sự nhạy bén của một người quan sát vừa có sự tinh tế của một người trải nghiệm!


                             LÊ THIẾU NHƠN