Mạng tiếng là Chi hội nhà văn Việt Nam mà không trụ sở, không phòng ban, không có tiền,không được tham vấn kết nạp hội viên mới.. Ban chấp hành chi hội nào giỏi xoay sở cố duy trì thi y tình trạng "sống" trong phòng "hồi sức cấp cứu". Còn ban chấp hành chi hội nào toàn mấy "cụ" nhà văn "sắp lên tiên", thì gần như tên " Chi hội nhà văn Việt Nam" vẫn "sống " đấy mà cứ tưởng đã vào đài "hóa thân hoàn vũ". Đến ngay như Chi hội nhà văn Việt Nam ở Đà Nẵng, sau một nhiệm kỳ (dài khoảng 8 năm), hoạt động chủ yếu là được ông phó chủ tịch chi hội bỏ tiền túi ra mua một chai rượu, một quyển sổ công tác tặng anh chị em hội viên nhân dịp tết đến cùng nụ cười không biết "cười hay mếu", thế là hết chuyện! Tổ chức đại hội lần II, bầu ra ban chấp hành mới, may ông Nguyễn Bá Thanh thương tình cho ít tiền làm được một chuyến du lịch, ra được một đầu sách. Ông Thanh chết, ban chấp hành chi hội cũng "chết " theo, Chi hội cũng "toi" theo!!!HỘI NHÀ VĂN VN KHOÁI LẬP CHI HỘI

TRẦN KỲ TRUNG

Hội nhà văn Việt Nam rất thích thành lập Chi hội nhà văn Việt Nam ở cơ sở như khu vực, hay thành phố lớn. Có thể nói, trong các Hội lớn, Hội nhà văn Việt Nam là một trong những Hội có nhiều Chi hội trực thuộc nhất! Nghe "oai" nhất ! Có người cho biết, đến bây giờ Hội nhà văn Việt Nam đã có hơn mười chi hội ở khắp cả nước. Nhưng có điều lạ, không thấy BCH Hội nhà văn Việt Nam gọi Chi hội nhà văn Việt Nam ở cơ sở là cơ quan cấp II, hay cấp ...gì gì đó ! Dẫu quyết định thành
 lập là có chữ ký của ông Chủ tịch, cũng quy định nhiệm kỳ, đại hội...,Sau đại hội lại cũng có chữ ký của ông chủ tịch công nhận Ban chấp hành chi hội. Ghê chưa! Rồi cũng đến vậy, mặc cho các chi hội hoạt động thế nào, BCH Hội nhà văn Việt Nam mà ở đây là ông Chủ tịch, không cần biết.

Mạng tiếng là Chi hội nhà văn Việt Nam mà không trụ sở, không phòng ban, không có tiền,không được tham vấn kết nạp hội viên mới.. Ban chấp hành chi hội nào giỏi xoay sở cố duy trì thi y tình trạng "sống" trong phòng "hồi sức cấp cứu". Còn BCH chi hội nào toàn mấy "cụ" nhà văn "sắp lên tiên", thì gần như tên " Chi hội nhà văn Việt Nam" ,"sống " đấy mà cứ tưởng đã vào đài "hóa thân hoàn vũ". Đến ngay như Chi hội nhà văn Việt Nam ở Đà Nẵng, sau một nhiệm kỳ (dài khoảng 8 năm), hoạt động chủ yếu là được ông phó chủ tịch chi hội bỏ tiền túi ra mua một chai rượu, một quyển sổ công tác tặng anh chị em hội viên nhân dịp tết đến cùng nụ cười không biết "cười hay mếu", thế là hết chuyện! Tổ chức đại hội lần II, bầu ra BCH mới, may ông Nguyễn Bá Thanh thương tình cho ít tiền làm được một chuyến du lịch, ra được một đầu sách. Ông Thanh chết, BCH chi hội cũng "chết " theo, Chi hội cũng "toi" theo!!!


Bây giờ mà có hỏi BCH Hội nhà văn Việt Nam ,rằng Chi hội nhà văn Việt Nam ở Đà Nẵng hiện có mấy hội viên? Ai là BCH? Hoạt động được những gì? Tác phẩm? Nếu không có điện thoại di động, rồi facebook.. . mấy ông BCH Hội nhà văn Việt Nam, kể cả sự "tuyệt vời ! tuyệt vời" của ông chủ tịch sẽ ấp úng, ngồi cả ngày "vắt óc "nghĩ không ra.

Thực ra chuyện thành lập Chi hội, trực thuộc BCH hội nhà văn Việt Nam là chuyện hay, hoạt động tốt còn hay hơn nữa. Nhưng nếu thành lập để khoe mẽ,dành cho mấy người háo danh thích chức quyền,, có cớ "vòi tiền", trục lợi.. .thì nên chấm dứt.
Không biết mấy ông trong BCH Hội nhà văn Việt Nam có nghĩ đến điều này không ?