Trong kinh Koran, thấy Muhammad còn dạy về gìn giữ môi trường - đừng phóng uế xuống dòng sông vì nước đó các ngươi sẽ uống. Đừng phóng uế vào bụi rậm vì nơi đó thần linh thường ẩn nấp. Tình cờ lời dạy giống lời nhân gian. Lúc tôi còn nhỏ nhớ mẹ tôi có dạy chớ đụng đâu đái đó nhất là chỗ bụi rậm hay có rắn rít ma quỷ. Lời dạy đúng nhưng vui mắc cười vì không chỉ chỗ cho người phóng uế ở đâu. Chợt nhớ đến trường hợp formosa đổ chất thải xuống biển cá nó chết. Đem lên bờ chôn cũng không được gì có tác hại đến môi trường xung quanhMuhammad và Formosa

NGÔ KHẮC TÀI

Đọc kinh Koran đã lâu vì tò mò nhớ lại vẫn còn thấy sợ trước ngài Muhammad. Với chủ nghĩa cực đoan, chỉ có mình là đại diện cho điều thiện, nhân danh thượng đế giết - giết - giết sạch những ai không giống mình. Nhưng cũng có lắm thú vị. Thí dụ nói về ngày tận thế quan điểm của ba tôn giáo lớn trong kinh sách. Đạo Thiên Chúa cho đó là ngày phán xét cuối cùng thiên nhiên nổi giận trời đất nổ tung.
Đức Phật không nói về ngày tận thế mà nói về ngày đạo Phật suy tàn. Đó là cái ngày đứa không có học, không tu lại ngồi ghế nhất lại lên bục giảng pháp cho những thượng tọa những bậc chân tu ngồi bên dưới nghe. Riêng đạo Hồi cái ngày đứa đi chân đất nằm dưới đất được mang giày, ngồi trên xe, ngủ giường nệm, ăn ngon đấy là dấu hiệu báo ngày tận thế.
Trong kinh Koran thấy Muhammad còn dạy về gìn giữ môi trường - đừng phóng uế xuống dòng sông vì nước đó các ngươi sẽ uống. Đừng phóng uế vào bụi rậm vì nơi đó thần linh thường ẩn nấp. Tình cờ lời dạy giống lời nhân gian. Lúc tôi còn nhỏ nhớ mẹ tôi có dạy chớ đụng đâu đái đó nhất là chỗ bụi rậm hay có rắn rít ma quỷ. Lời dạy đúng nhưng vui mắc cười vì không chỉ chỗ cho người phóng uế ở đâu.
Chợt nhớ đến trường hợp formosa đổ chất thải xuống biển cá nó chết. Đem lên bờ chôn cũng không được gì có tác hại đến môi trường xung quanh. Vậy chất thải đó đổ ở đâu đứa lúc cấp giấy phép không chỉ ra nên sự sanh, sanh sự. Chẳng lẽ đã lỡ gây nên chuyện lại không biết cách kết thúc để rồi chuyện nó kéo dài.