Sắp đến Ngày Nói Dối 1-4, nhà báo lão luyện Đinh Kỳ Thanh muốn truy nguyên bản gốc bài thơ viết về thằng Cuội của Nguyễn Khuyến: “Năm 1960, khi còn là sinh viên Khoa Văn ở Hà Nội, tôi đã có dịp về quê hương của Cụ Tam nguyên  Yên Đổ ở Hà Nam. Tại đây các cụ già đã đọc cho tôi nghe bài thơ của Cụ  Nguyễn Khuyến viết về lý do “những thằng Cuội ở làng Ngang” đã ra đời như thế nào. Tôi đã chép lại vào sổ tay bài thơ này. Và đem so với bài của ông Bảo Trúc công bố, thấy có đôi chỗ hơi khác. Tôi cũng không được biết ông Bảo Trúc chép bài thơ trên từ sách nào. Riêng bài tôi ghi thì thấy cũng có nhiều chi tiết có lý đáng được ghi nhận. Xin chép lại để tác giả Bảo Trúc coi và có thể thì sửa lại và công bố cho độc giả thưởng lãm. Có thể bản tôi ghi chép là bản truyền miệng nên cũng có chi tiết bị sửa chữa sai lệch đi chăng tuy nhiên về căn bản không có khác nhiều ý nghĩa của bài thơ nói chuyện những thằng Cuội đó”.
 

   Đầu đề bài thơ:   CHỖ LỘI  LÀNG NGANG.

                      đầu làng Ngang có chỗ lội
                    Có đền ông Cuội cao vòi vọi
                     Đàn bà đi chợ tốc váy lên
                     Lúc thì đến háng , lúc đến gối
                     Ông Cuội ngồi trông mỉm miệng cười :
                     _  Cái gì trăng trắng như con cúi ?
                     Đàn bà khép nép đứng lại thưa :
                     _   Con trót hớ hênh ông xá tội !
                     _   Không không con có tội chi mà
                      Con chỉ làm ông…cứng con buội !
                     _ Lại đây ta xá tội cho con
                     Ta sẽ cho con giống  ông Cuội !

                      Từ đấy làng Ngang chẳng đẻ Người
                      Đẻ ra rặt những Phường nói dối !!!

                                 Tháng 8 năm 1960
               Người chép :  ĐINH KỲ THANH