Bài mới

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016Giọng ca em vắt vẻo youtube
Câu thơ anh facebook mịt mờ
Hình ảnh bạn bè sẻ chia nhiều hướng
Cuộc trùng phùng nức nở wifiNGÀY QUÊN MỘT KẾT NỐI

Chỉ còn những kẻ mất ngủ online trên mạng
Đêm thênh thang thế giới ảo rợn người
Một kết nối mà muôn trùng dích dắc
Mắt mỏi mắt mòn ai bạc lòng ai?

Giọng ca em vắt vẻo youtube
Câu thơ anh facebook mịt mờ
Hình ảnh bạn bè sẻ chia nhiều hướng
Cuộc trùng phùng nức nở wifi

Cố gắng vớt lại trái tim mình trôi dạt
Cố gắng nghe tiếng động hư vô phía bàn phím im lìm
Tận tụy sinh - thành, tận tụy trụ - diệt
Ngày qua ngày đầy thẻ nhớ trăm năm!

                 LÊ THIẾU NHƠN
           

2 nhận xét:

LÊ THIẾU NHƠN Designed by @ Copyright 2018

Hình ảnh chủ đề của Bim. Được tạo bởi Blogger.