Những người viết văn trẻ Hà Nội muốn chia sẻ cùng các bạn viết văn trẻ cả nước điều tâm nguyện thiêng liêng về Tổ quốc, tuổi trẻ và văn chương. Chúng ta trẻ trong một nước Việt Nam trẻ với tỷ lệ dân cư ở độ tuổi trẻ cao. Chúng ta trẻ trong một nước Việt Nam trẻ với đường lối mở cửa, hội nhập ra thế giới, vào nhân loại. Chúng ta trẻ trong một nước Việt Nam trẻ đang ở đoạn đầu của một thế kỷ mới, một thiên niên kỷ mới, với nhiều thách thức và thời cơ cho tuổi trẻ. Chúng ta trẻ trong một nước Việt Nam trẻ đầy sức mạnh và chí khí bảo vệ tổ quốc, giữ gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ đất nước. Chúng ta trẻ trong một nước Việt Nam trẻ có một đời sống văn hóa tinh thần đang tìm thêm sức trẻ, tạo thêm sức trẻ, cho những năng lượng sáng tạo trẻ trung, mạnh bạo được phát huy. Chúng ta trẻ trong một nước Việt Nam trẻ với một nền văn học đang có nhiều biến chuyển năng động, tươi trẻ trên từng trang viết. 


Chiều 26/9, Hội nghị những người viết văn trẻ Hà Nội lần thứ hai đã bế mạc tại Hà Nội sau 3 ngày (từ 24 đến 26/9) diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi: hội thảo để sáng tác hay tọa đàm thơ, trao đổi với các thế hệ nhà văn lớn tuổi, giao lưu với các văn nghệ sĩ tỉnh Yên Bái vv… Hội nghị bế mạc với một bức “Thư Hà Nội”, là thông điệp sâu sắc chung của các cây bút trẻ của Thủ đô gửi đến các bạn viết văn trẻ cả nước

“Chúng tôi, các đại biểu dự Hội nghị những người viết văn trẻ Hà Nội lần thứ hai xin gửi đến những người viết văn trẻ cả nước lời chào thân thiết của những con người trẻ và những người viết văn trẻ Việt Nam. Hội nghị những người viết văn trẻ Hà Nội lần thứ hai diễn ra vào các ngày 24-26/9/2015, giữa mùa thu lịch sử kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 61 năm ngày Giải phóng Thủ đô, trong không khí Hà Nội đang chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  Tham dự hội nghị có gần một trăm đại biểu là những người viết văn trẻ của Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Chúng tôi, những người trẻ cầm bút viết văn, đã gặp gỡ, giao lưu, trao đổi về văn học và cuộc sống, về trách nhiệm của người cầm bút trẻ đối với sự phát triển của đất nước và Thủ đô, sự phồn vinh của dân tộc, sự lớn mạnh của nền văn học nước nhà, kế thừa và phát huy xứng đáng truyền thống văn hiến ngàn năm Thăng Long – Hà Nội.

Những người viết văn trẻ Hà Nội muốn chia sẻ cùng các bạn viết văn trẻ cả nước điều tâm nguyện thiêng liêng về Tổ quốc, tuổi trẻ và văn chương. Chúng ta trẻ trong một nước Việt Nam trẻ với tỷ lệ dân cư ở độ tuổi trẻ cao. Chúng ta trẻ trong một nước Việt Nam trẻ với đường lối mở cửa, hội nhập ra thế giới, vào nhân loại. Chúng ta trẻ trong một nước Việt Nam trẻ đang ở đoạn đầu của một thế kỷ mới, một thiên niên kỷ mới, với nhiều thách thức và thời cơ cho tuổi trẻ. Chúng ta trẻ trong một nước Việt Nam trẻ đầy sức mạnh và chí khí bảo vệ tổ quốc, giữ gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ đất nước. Chúng ta trẻ trong một nước Việt Nam trẻ có một đời sống văn hóa tinh thần đang tìm thêm sức trẻ, tạo thêm sức trẻ, cho những năng lượng sáng tạo trẻ trung, mạnh bạo được phát huy. Chúng ta trẻ trong một nước Việt Nam trẻ với một nền văn học đang có nhiều biến chuyển năng động, tươi trẻ trên từng trang viết. 

Chúng ta, những người trẻ, phải phát huy, nâng cao hơn sức trẻ ấy của đất nước. Chúng ta, những người viết văn trẻ, phải mang được sức trẻ ấy của đất nước vào trang viết của mình. Chúng ta, những người viết văn trẻ Hà Nội và Việt Nam, phải gắn bó mật thiết với nhân dân, nhất là với những người trẻ - họ là lực lượng   chính của đất nước hôm nay, họ là nhân vật chính và là độc giả chính của chúng ta. Chúng ta tiếp bước các thế hệ nhà văn Việt Nam đi trước trong tinh thần “Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi / Cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt máu / Tôi sống với cuộc đời chiến đấu / Của vạn người yêu dấu gian lao” (Xuân Diệu).

Với tinh thần ấy, chúng tôi – các đại biểu dự Hội nghị những người viết văn trẻ Hà Nội lần thứ hai, nguyện cùng những người viết văn trẻ cả nước đoàn kết, gắn bó trong sự nghiệp văn học và cuộc sống vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vì một Hà Nội thủ đô tươi đẹp, phát triển bền vững – thành phố của văn hiến, thành phố của hòa bình.”.