Tôi bước vào chào GS –TSKH Tô Ngọc Thanh và giới thiệu tên. Ông nghe rõ xong, liền gầm lên:Tôi đọc bài anh viết trên báo Nông Nghiệp rồi. Anh còn đến đây làm gì nữa?”. Thưa bác, cháu đến để liên hệ trao đổi thêm một số thông tin về nội dung sách in ấn trong Dự án do bác chịu trách nhiệm.Tôi không có điều gì cần phải nói. Có điều gì thì anh An Tiêm ở Vụ Báo chí - Ban Tuyên giáo Trung ương đã nói với Tổng biên tập của anh rồi nhé!”. Thưa bác, cháu cũng đã nói với anh An Tiêm, cháu viết về chuyên môn, thì Ban Tuyên giáo không nên can thiệp. Đập mạnh tay xuống bàn, GS- TSKH Tô Ngọc Thanh tiếp tục to tiếng.CHỢT NGHE HỌC PHIỆT LÊN NGÔI

KIỀU MAI SƠN


Sáng 29/7/2015, tôi đến trụ sở Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam (66 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội) để gửi công văn cho GS- TSKH Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội,  đặt lịch làm việc về Dự án Công bố, Phổ biên tài sản Văn hóa Văn nghệ Dân gian được Nhà nước đầu tư 240 tỷ đồng mà có quá nhiều sai sót.
Lên tầng 3, anh chị em cán bộ chỉ sang phòng Chủ tịch Hội.
Tôi bước vào chào GS và giới thiệu tên. Ông nghe rõ xong, liền gầm lên:
- Tôi đọc bài anh viết trên báo Nông Nghiệp rồi. Anh còn đến đây làm gì nữa?
- Thưa bác, cháu đến để liên hệ trao đổi thêm một số thông tin về nội dung sách in ấn trong Dự án do bác chịu trách nhiệm.
- Tôi không có điều gì cần phải nói. Có điều gì thì anh An Tiêm ở Vụ Báo chí - Ban Tuyên giáo Trung ương đã nói với Tổng biên tập của anh rồi nhé.
- Thưa bác, cháu cũng đã nói với anh An Tiêm, cháu viết về chuyên môn, thì Ban Tuyên giáo không nên can thiệp.
Đập mạnh tay xuống bàn, GS.TSKH Tô Ngọc Thanh tiếp tục to tiếng.
Một phần tôi sợ ông tuổi cao, lỡ có bệnh tim mạch huyết áp gì thì thậm nguy. Mặt khác, tôi là tuổi con cháu, nên không dám hỗn hào mà lý sự tay đôi với người già. Tôi để ông cứ nói. Rồi tôi đề nghị:
- Cháu mang giấy giới thiệu của cơ quan báo Nông Nghiệp đến làm việc với cơ quan Hội VNDG, chứ cháu không làm việc cá nhân với cá nhân. Nếu bác không tiếp, cháu sẽ đặt lịch làm việc với Văn phòng cũng được, bác ạ.
- Ở đây không có Văn phòng. 
Tôi nghe ông nói vậy, liền chào ông ra về. Tiếc là hôm nay ông Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trần Hữu Sơn đi vắng nên tôi chưa chuyển giấy giới thiệu đến Văn phòng. Tôi sẽ còn quay lại để liên hệ làm việc tiếp với Hội VNDG Việt Nam về sự việc này./.