Sau một thời gian chuẩn bị với không ít ý kiến tranh biện chính thống lẫn những xì xầm vỉa hè, Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm số đầu tiên đã được ra mắt. Được sáp nhập của hai tờ tạp chí: Nhà văn và Văn học nước ngoài, Nhà văn và Tác phẩm là tạp chí sáng tác, lý luận phê bình và dịch văn học của Hội Nhà văn Việt Nam. Tạp chí dày 200 trang, khổ 20 x 28, xuất bản 2 tháng 1 kỳ, gồm 2 phần: Văn học trong nước và văn học nước ngoài. Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm có giá bán lẻ 60 ngàn đồng, lập kỷ lục về ấn phẩm văn chương bán đắt nhất Việt Nam. Thay mặt những người thực hiện, nhà văn Nguyễn Trí Huân từng làm Tổng Biên tập Văn Nghệ Quân Đội rồi làm Tổng Biên tập Văn Nghệ, bây giờ làm Tổng Biên tập Nhà văn và Tác phẩm, kêu gọi: “Tạp chí mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà văn, bạn đọc, các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân để tờ Tạp chí có thể đứng vững trong cơ chế thị trường, làm sinh động và phong phú thêm đời sống văn học và văn hóa trong giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước”.