Em xa Mộc Hóa theo chồng
Bỏ sông Vàm Cỏ đôi dòng ngược xuôi
Gò Đen, hun hút bóng đời
Hương thời con gái chưa rời thơ ta 
    1- AI CÒN NHỚ AI
    Vườn em rụng trắng hoa cau
    Ta treo trăng giữa Cù Lao Dung buồn
    Sóc Trăng ba ngã sông thương
    Người dưng khác họ, ai còn nhớ ai  !

    2- TRẮNG MÀU TAY THƠM   
    Chim chiền chiện hót vườn sau
    Em ngồi giặt áo trắng màu tay thơm
    Đón em những buổi tan trường
    Xe Lam Bình Thủy đâu còn, em xa !

    3- MỘT TRỜI NHỚ NHUNG 
    Năm mươi năm, gặp quê nhà
    Vườn cây trái, bóng mẹ cha xa rồi
    Ông Khâm, bàng bạc chiều rơi
    Cà Mau ơi, ngập một trời nhớ nhung  !

    4- THƯ TÌNH MỰC TÍM 
    Thư tình mực tím còn nguyên
    Luyến lưu đêm đó, ưu phiền đời nhau
    Mỹ Tho, bốn chục năm sau
    Thời gian trả lại bạc màu cố nhân  !

    5 - TỪ XA PHỐ NHỎ    
    Từ xa phố nhỏ Hộ Phòng
    Bạc Liêu bão rớt mặn lòng Vĩnh Châu
    Cá kèo kho mẳn, canh rau
    Ta thương cô gái Tiều Châu, để lòng  !

    6 - HƯƠNG THỜI CON GÁI
    Em xa Mộc Hóa theo chồng
    Bỏ sông Vàm Cỏ đôi dòng ngược xuôi
    Gò Đen, hun hút bóng đời
    Hương thời con gái chưa rời thơ ta !

    7 - MẮT AI VẪN BUỒN
    Một thời khói chiến mù xa
    Vị Thanh, Hỏa Lựu, bạn ta làm thầy
    Lòng chưa quên được Cái Nai
    Bao năm xa cách, mắt ai vẫn buồn  !

    8 - GIÂY PHÚT TẠ TỪ   
    Thuyền trăng ai kéo cánh buồm
    Chở giùm ta nhớ qua miền tương tư
    Hương yêu giây phút tạ từ
    Chia tay Rạch Giá, nhánh mù u đau  !
   
    9 - ĐỜI PHA TRONG RƯỢU
    Bên chiều Cao Lãnh mưa mau
    Cụng ly bằng hữu, biết màu thế nhân
    Mắt tình con gái Nha Mân 
    Đời pha trong rượu lan dần trong ta  !
  
    10 - THỜI GIAN GÕ NHỊP 
    Thời gian gõ nhịp phía xa
    Không gian để lạc hương hoa xuống trần
    Gió luồn qua phía sau lưng
    Trúc Giang đêm đó, bâng khuâng cả đời  !

    11 - XÔN XAO PHỐ LẠ
    Ao Bà Om, nắng tuyệt vời
    Xôn xao phố lạ bên người tình si
    Trà Vinh biển níu chân đi
    Mắt em như có điều gì, nói thêm  !

    12 - MỘT TRỜI TIẾNG VE
    Hẹn rồi, cố ý em quên
    Ta vô tình đợi, quen thêm một người
    Xa rồi, Tống Phước Hiệp ơi
    Trong ta vọng mãi một trời tiếng ve  !

    13 - BẠT NGÀN TRĂNG TREO  
    Đêm nầy thao thức lắng nghe
    Mưa từ An Phú, mưa về Núi Sam
    Theo kinh Vĩnh Tế mơ màng
    Ta treo trăng sáng bạt ngàn Thất Sơn  !