niềm vui bạn ơi
như ánh sáng
như túi rủng rỉnh tiền
còn đem chia sẻ được
bỗng dưng thành đứa thất nghiệp
túi rỗng không
            nỗi buồn kia
một mình đành phải chịu

Thư gửi một ký giả bị sa thải

NGÔ KHẮC TÀI

Chưa gặp bao giờ
nên tôi bất ngờ
nhìn mãi chân dung trên mạng
chợt cảm nhận
một người thật trẻ
            bạn hiền như hòn đất
hòn đất biết nói
            địa chấn sắp đến chăng
chớ quá khích phát biểu
thôi thì nói cho đúng đắn
            một khi trái chín
                        nó làm chín theo lòng người
niềm vui bạn ơi
như ánh sáng
như túi rủng rỉnh tiền
còn đem chia sẻ được
bỗng dưng thành đứa thất nghiệp
túi rỗng không
            nỗi buồn kia
một mình đành phải chịu
nhưng chúng ta vẫn còn niềm tin, giống như các anh hùng liệt sĩ năm xưa bước ra pháp trương kêu lên ba tiếng – Hồ Chí Minh – Không biết đám thực dân có để ý đến tiếng kêu ấy. Nhưng chúng giật mình đâm ra rụt rè khi tử tử không hề tỏ ra hoảng sợ bình tĩnh tiếp tục lời nói sau cùng.
Vẫn chưa hết người…
Đừng vội vàng phong thánh cho ta…