Người chết oan ức hồn vẫn đi theo chiến sĩ Trường Sa để góp sức
Vinh quang các chiến sĩ ngoài đảo xa
Lịch sử bất khuất
Hịch Sát Thát
Thêm lần nữa trở về
Dân ta ơi.
Hãy khua chiên trống lên.                     
Khí thế một bài ca trừ tà đuổi quỉ...

KHÚC HÁT TRƯỜNG SA

NGÔ KHẮC TÀI

Thuyền tôi chở nặng lắm rồi
Sóng cứ xô lên vẫn dành đủ sức 
                     (Tagore)


Này con quỉ
Từ ném đá dấu tay
Đến ra mặt công khai
Những kẻ không đánh răng rửa mặt mỗi ngày
Nên mũi điếc không ngửi
                        Hoa nở mỗi sáng mùi hương chân thật
Này con quỉ
Chớ mang củ cặt
Chơi được một lần
                        Ráng thêm lần thứ hai
Rồi người sẽ trả lại mày
                        Môi và răng ấm lạnh một thời đã mất
Hoa có rụng về đất
Vẫn còn nhớ chỗ cuống hoa rơi
Này con quỉ
                        Hãy nhớ còn một người
                        Hãy nhớ còn một con người
Vẫn không quên Trường Sa
                        Tổ quốc ở nơi xa ấy

                                    ****
Vinh quang anh lính năm xưa Ngụy Văn Thà
Người chết oan ức hồn vẫn đi theo chiến sĩ Trường Sa để góp sức
Vinh quang các chiến sĩ ngoài đảo xa
Lịch sử bất khuất
Hịch Sát Thát
Thêm lần nữa trở về
Dân ta ơi.
Hãy khua chiên trống lên.                     
Khí thế một bài ca trừ tà đuổi quỉ